រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម សុខ សុគុណ ប្រធានចាត់ចែងគម្រោង នៃក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់លើពង្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារទេសចរណ៍ សម្រាប់ខេត្តកោះកុង ឆ្នាំ២០២០-២០២៤ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម លោកអភិបាលរងក្រុង-ស្រុក លោកប្រធានសហគមន៍ តំណាងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និងម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរណ៍ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ។

ឯកឧត្តម សុខ សុគុណ ប្រធានចាត់ចែងគម្រោង នៃក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់លើពង្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារទេសចរណ៍ សម្រាប់ខេត្តកោះកុង ឆ្នាំ២០២០-២០២៤ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម លោកអភិបាលរងក្រុង-ស្រុក លោកប្រធានសហគមន៍ តំណាងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និងម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរណ៍ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ។

អត្ថបទទាក់ទង