រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងយុទ្ធនាការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាន និងចងបដាផ្សព្វផ្សាយ ពីការអភិរក្សផ្កាថ្ម ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីបុណ្យសមុទ្រពិភពលោក ថ្ងៃទី០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅពយជប៉ុន ដោយមានការចូលរួមពីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកោះស្ដេច អង្គការ FFI ជលផល និងសហគមន៍នេសាទសម្រស់កោះស្ដេច។

លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងយុទ្ធនាការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាន និងចងបដាផ្សព្វផ្សាយ ពីការអភិរក្សផ្កាថ្ម ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីបុណ្យសមុទ្រពិភពលោក ថ្ងៃទី០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅពយជប៉ុន ដោយមានការចូលរួមពីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកោះស្ដេច អង្គការ FFI ជលផល និងសហគមន៍នេសាទសម្រស់កោះស្ដេច។

អត្ថបទទាក់ទង