រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង និងសាលាគណខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ នៃក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នូវកម្មវិធីសិក្សាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាពីចម្ងាយ ឬហៅថាការសិក្សាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Learning)

មន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង និងសាលាគណខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ នៃក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នូវកម្មវិធីសិក្សាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាពីចម្ងាយ ឬហៅថាការសិក្សាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Learning) និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការអនុវត្តតាមកម្មវិធីសិក្សាចម្ងាយ ដោយមានការនិមន្តចូលរួមពីសំណាក់ព្រះមេគណទាំងពីរគណៈ ព្រះអនុគណ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាពុទ្ធិកសិក្សា និងគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង