រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ច របស់ក្រុមការងារ BLO នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាម ព្រមទាំងពិនិត្យសម្ភារៈ បរិក្ខារ

លោក ផៃធូន ផ្លាមកេសន អភិបាលស្ដីទី ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីចុះពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីការអនុវត្ត តួនាទី និងភារកិច្ច របស់ក្រុមការងារ BLO នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាម ព្រមទាំងពិនិត្យសម្ភារៈ បរិក្ខារ ដែលបានទទួលកន្លងមកសម្រាប់អនុវត្តរបស់ក្រុមការងារ។

អត្ថបទទាក់ទង