រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីជំនាញការ អាលឺម៉ង់ បានចុះមកអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ ក្នុងរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Camko Motor Company

សកម្មភាពមន្ត្រីជំនាញ នៃមជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្រ្តជាតិ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្រោមគម្រោងសហការ របស់ប្រទេសអាលឺម៉ង់ ដែលដឹកនាំដោយ លោក គង់ បញ្ញារិទ្ធិ ប្រធាននាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រមាត្រាសាស្រ្ត សហការ ជាមួយមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង និងជំនាញការអាលឺម៉ង់ បានចុះមកអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ ក្នុងរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Camko Motor Company ដើម្បីរៀបផែនការកាំទ្រដល់ការធ្វើព្យាសកម្មឧបករណ៍ ជូនដល់រោងចក្រ និងប្រមូលយកពត៌មានត្រលប់សម្រាប់បំពេញតាមតម្រូវការរបស់រោងចក្រ។

អត្ថបទទាក់ទង