រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្រ្តីជំនាញការ អាលឺម៉ង់ បានចុះមកអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រ KKN

សកម្មភាពមន្ត្រីជំនាញ នៃមជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្រ្តជាតិរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្រោមគម្រោងសហការរបស់ប្រទេសអាលឺម៉ង់ ដែលដឹកនាំដោយ លោក គង់ បញ្ញារិទ្ធិ ប្រធាននាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រមាត្រាសាស្រ្ត សហការជាមួយមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង និងមន្រ្តីជំនាញការអាលឺម៉ង់ បានចុះមកអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រ KKN ដើម្បីរៀបផែនការគាំទ្រដល់ការធ្វើព្យាសកម្មឧបករណ៍ជូនដល់រោងចក្រ និងប្រមូលយកពត៌មានត្រលប់សម្រាប់បំពេញតាមតម្រូវការរបស់រោងចក្រ។

អត្ថបទទាក់ទង