រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត

សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត ជួសជុលសំបុកមាន់ លើផ្លូវជាតិលេខ៤៨ គីឡូម៉ែត្រលេខ ០៩៨-១០៦ និងគីឡូម៉ែត្រលេខ១៤៩-១៥០

អត្ថបទទាក់ទង