រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ដោយផ្តោតលើរបៀបវារៈចំនួន ០៣ រួមមាន ១-ករណីលប់ឈ្មោះបុគ្គលិកសិក្សា ចំនួន ៣ រូប ២-ករណីផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបម្រើការងារដោយបង្ខំរបស់បុគ្គលិកសិក្សាចំនួន១រូប និង៣-បញ្ហាផ្សេងៗ។

អត្ថបទទាក់ទង