រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង រៀបចំប្រជុំពិភាក្សាលើការងារមួយចំនួន

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ ប៉ាក់ខ្លងបណ្តោះអាសន្នបានប្រជុំពិភាក្សាលើការងារមួយចំនួន ក្នុងនោះមាន ទី១.បំបែបផែនការប្រចាំឆ្នាំមកជាផែនការតាមខែ
ទី២.ធ្វើលិខិតអញ្ជើញអាណាព្យាបាលសិស្សរៀនខ្សោយមកប្រជុំពិភាក្សា ដើម្បីរៀបចំការបំប៉៉ន គ្រោងថ្ងៃទី០៩/០៩/២០១៩ វេលាម៉ោង៨និង០០នាទី
ទី៣.ពិភាក្សាថវិកាដែលមាននិងការប្រើប្រាស់ថវិកាចំពោះមុខ
ទី៤.ពិភាក្សាការរៀបចំបន្ទប់មុខវិជ្ជា និងថ្នាក់ពិសោធន៍
ទី៥.ការពង្រីកគម្រោងកែលម្អសាលារៀននៅមធ្យមសិក្សា។

អត្ថបទទាក់ទង