រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង បានចុះប្រមូលប្រអប់សំបុត្រគណនេយ្យភាពខេត្ត

លោក អ៊ូច ពន្លក ប្រធានផ្នែកច្បាប់ និងស៊ើបអង្កេត និងលោក អ៊ុក ចន្ថា អនុប្រធានផ្នែកទទួលពាក្យបណ្តឹង និងកិច្ចការរដ្ឋបាល នៃការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង បានចុះប្រមូលប្រអប់សំបុត្រគណនេយ្យភាពខេត្ត នៅតាមបណ្តាស្រុក និងឃំុមួយចំនួន នៃខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង