រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពសមាជិកគាំទ្រ នៃគណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា វិស័យសាលាខេត្តកោះកុង

លោកស្រី ឈី វ៉ា ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា វិស័យសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពសមាជិកគាំទ្រ នៃគណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា វិស័យសាលាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង