រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ជាមួយមាតា បិតា និងអាណាព្យាបាលសិស្ស នៅសាលាវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង បានអញ្ជើញដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំ ជាមួយ មាតា បិតា និងអាណាព្យាបាលសិស្ស នៅសាលាវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង

អត្ថបទទាក់ទង