រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពង្រឹងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដើម្បីឲ្យការបំប៉នសិស្សអាចទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែម

គណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង បណ្តោះអាសន្ន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពង្រឹងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដើម្បីឲ្យការបំប៉នសិស្សអាចទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែម និងមានសមត្ថភាពក្នុងការឡើងថ្នាក់

អត្ថបទទាក់ទង