រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការបំប៉នសិស្សខ្យោយ

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការបំប៉នសិស្សខ្យោយ(ធ្លាក់ថ្នាក់ទី៧ និងទី៨)នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចេះនិងអាចឡើងថ្នាក់បាន

អត្ថបទទាក់ទង