រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សហគមន៍សាមគ្គីព្រែកជីក និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ជីខលើ បានមកប្រជុំវាយតម្លៃលទ្ធផលគម្រោង ដែលអនុវត្តបាន ឆ្នាំ២០១៨ សរុបរបស់ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

នៅសាលាឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល សហគមន៍សាមគ្គីព្រែកជីក និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ជីខលើ បានមកប្រជុំវាយតម្លៃលទ្ធផលគម្រោង ដែលអនុវត្តបាន ឆ្នាំ២០១៨ សរុបរបស់ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(ADB) ប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមចំនួន ៦៩ នាក់ប្រុស ៤៤ នាក់

អត្ថបទទាក់ទង