រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំ ជាមួយតំណាងសាលាគណខេត្តទាំងពីរគណ: និងតំណាងគណ:អ៉ីម៉ាំខេត្តកោះកុង ស្តីពីការតាមដាន និងជំរុញផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមលើការការពារ ទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីកាន់វេនបិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ និងការត្រៀមសំពះយាំងសាឡាត់ជុំអាត់តាមម៉ាស្ជិទវិហារខាងមុខនេះ។

ដឹកនាំដោយលោក​ អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងសាលាគណខេត្តទាំងពីរគណ: និងតំណាងគណ:អ៉ីម៉ាំខេត្តកោះកុង ស្តីពីការតាមដាន និងជំរុញផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមលើការការពារ ទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីកាន់វេនបិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ និងការត្រៀមសំពះយាំងសាឡាត់ជុំអាត់តាមម៉ាស្ជិទវិហារខាងមុខនេះ។

អត្ថបទទាក់ទង