រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ចាន់ វ៉ុន ប្រធានការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម និងលោកស្រី វ៉ិត ស្រីអែម អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម បានសហការជាមួយអង្គការ Save The Children ចុះជ្រើសរើសប្រធានក្រុមបណ្តុំស្វាយចន្ទី

លោក ចាន់ វ៉ុន ប្រធានការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម និងលោកស្រី វ៉ិត ស្រីអែម អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម បានសហការជាមួយអង្គការ Save The Children ចុះជ្រើសរើសប្រធានក្រុមបណ្តុំស្វាយចន្ទីបាន 0២ ក្រុមពេលព្រឹកប្រជុំជ្រើសរើសប្រធានក្រុមនៅភូមិជាំស្លា ឃុំជីផាត ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២២ នាក់ ស្រី ១១ នាក់ ជាលទ្ធផលប្រជាកសិករបានជ្រើសរើសយក លោក អ៊ុ វិទ្ធី ជាប្រធានក្រុមបណ្តុំស្វាយចន្ទីភូមិជាំស្លា។ ពេលល្ងាចប្រជុំជ្រើសរើសប្រធានក្រុមនៅភូមិជីផាត និងភូមិកំលត ឃុំ ជីផាត ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៩នាក់ ស្រី ១០នាក់ ជាលទ្ធផលប្រជាកសិករបានជ្រើសរើសយក លោក មាស សារ៉ាត ជាប្រធានក្រុមបណ្តុំស្វាយចន្ទីភូមិជីផាត និងភូមិកំលត។

អត្ថបទទាក់ទង