រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

អាជ្ញាធរឃុំ ចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សមាគម សហគមន៍ អង្គការ មជ្ឈមណ្ឌល សាសនា ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថិតក្នុងឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ

លោក មាស ឆន ប្រធានការិយាល័យអន្តរវិស័យ និងលោក ឈុន ឃៀន មន្ត្រីការិយាល័យអន្តរវិស័យ បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរឃុំ ចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សមាគម សហគមន៍ អង្គការ មជ្ឈមណ្ឌល សាសនា ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថិតក្នុងឃុំថ្មស មានដូចខាងក្រោម:
-នេសាទសហគមន៍ថ្មស
-ព្រះយេស៊ូវស្រលាញ់អ្នក(សាសនាគ្រិៈ)
-ធនាគារ អេស៊ីលីដា ថ្មស
-មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេអឹមខេ
-មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្ត

អត្ថបទទាក់ទង