រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែអំបិល

លោក គ្រួច ប្រាជ្ញ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែអំបិល បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ដោយផ្តោតលើរបៀបវារៈ ១-ពិនិត្យ និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុ ២-ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័ត របាយការណ៍ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាលស្រុក ៣-ពិនិត្យ និងអនុម័តប្រធានបទ កាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែង នៃការរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សា ៤-ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលប្រចាំឆ្នាំ ៥-ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចគណៈកម្មាធិការលទ្ឋកម្ម ៦-ពិនិត្យ និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការទទួលស្គាល់ប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ៧-ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តនិយ័តភាពថវិកាឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាលស្រុក ៨-ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តបញ្ហាផ្សេងៗ

អត្ថបទទាក់ទង