រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឱកាសល្អសម្រាប់ប្អូនៗក្នុងខេត្តកោះកុង ! វិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ និងបច្ចេកទេសតេជោសែនកោះកុង ត្រូវការជ្រើសរើសសិស្សឱ្យចូលរៀនជំនាញ អគ្គិសនី និងមេកានិក

ឱកាសល្អសម្រាប់ប្អូនៗក្នុងខេត្តកោះកុង !
វិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ និងបច្ចេកទេសតេជោសែនកោះកុង ត្រូវការជ្រើសរើសសិស្សឱ្យចូលរៀនជំនាញ៖
១/អគ្គិសនី ៣០នាក់
២/មេកានិក ៣០ នាក់
សូមអានសេចក្តីណែនាំលម្អិត

អត្ថបទទាក់ទង