រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ដើម្បីរៀបចំការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិប្រចាំឆ្នាំ និងតាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ ដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីរៀបចំការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិប្រចាំឆ្នាំ និងតាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ ដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ ស្របតាមគោលការណ៍ បែបបទ និងនីតិវិធីមានកំណត់ ក្នុងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមាន ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចលោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីរៀបចំការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិប្រចាំឆ្នាំ និងតាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ ដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ ស្របតាមគោលការណ៍ បែបបទ និងនីតិវិធីមានកំណត់ ក្នុងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមាន ដើម្បីជា្រយោជន៍ដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច

អត្ថបទទាក់ទង