រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា រវាងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត និងសមាគមម្ចាស់សិទ្ធិអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា

ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា រវាងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត និងសមាគមម្ចាស់សិទ្ធិអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីប្រយោជន៍រួមសម្រាប់សមាជិក នៃគូភាគី នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត

អត្ថបទទាក់ទង