រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

តាតៃរីវើហ្រ្វន់ (Tatai River Front) តាតៃរីវើហ្រ្វន់ ជាផ្ទះសំណាក់ ស្ថិតតាមដងស្ទឹងតាតៃ មានលក្ខណៈធម្មជាតិ

តាតៃ រីវើ ហ្រ្វន់ (Tatai River Front) តាតៃរីវើហ្រ្វន់ជាផ្ទះសំណាក់ ស្ថិតតាមដងស្ទឹងតាតៃ មានលក្ខណៈធម្មជាតិ ក្នុងភូមិកោះអណ្តែត ឃុំតាតៃក្រោម ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិអាចធ្វើដំណើរតាមដងព្រែកតាតៃ ដោយទូក ប្រើរយៈពេលប្រហែល ២០ នាទី ពីគល់ស្ពានតាតៃ

អត្ថបទទាក់ទង