រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ វិសាមញ្ញលើកទី៣ ឆ្នាំទី១ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកគិរីសាគរ

រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ បានបើកិច្ចប្រជុំ វិសាមញ្ញលើកទី៣ ឆ្នាំទី១ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី សុខ វណ្ណដេត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ដែលមានរបៀបវារៈ ៖ ១.អនុម័តនិយ័តថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុក ឆ្នាំ២០១៩ ២.អនុម័តសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការការប្រគល់តួនាទី ភារកិច្ចជូនក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ចុះតាមមូលដ្ឋានឃុំ ក្នុងស្រុកគិរីសាគរ ខេត្តកោះកុង ៣.ពិភាក្សាបញ្ហាផ្សេងៗ។ ដែលមានសមាសភាពចូលរួម ពីក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក អនុប្រធាន មន្ត្រី រដ្ឋបាលស្រុក សរុបចំនួន ១៦ នាក់ស្រី ៥នាក់

អត្ថបទទាក់ទង