រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការពិនិត្យ វាយតម្លៃការស្នើសុំបើកដំណាក់កាលទី២ របស់សាកលវិទ្យល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) សាខាខេត្តកោះកុង

ក្រុមការងារវាយតម្លៃបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដំណាក់កាលទី២ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ដឹកនាំដោយ លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃការស្នើសុំបើកដំណាក់កាលទី២ របស់សាកលវិទ្យល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) សាខាខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង