រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃទី ០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០
លោក សុខ ចាន់គ្រឹះស្នា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា និងលើកទិសដៅបន្ត
នៅសាលប្រជុំមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង