រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកោះកុង បានសហការ ជាមួយនាយកដ្ឋានឧតុនិយម នៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានចុះមកជួសជុស និងបានផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈរបស់ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិ

ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកោះកុង បានសហការ ជាមួយនាយកដ្ឋានឧតុនិយម នៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានចុះមកជួសជុស និងបានផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈរបស់ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិ ដឹកនាំដោយលោក​ យូ​ ត្រៃ​ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានឧតុនិយម​ បានដំណេីរការជាប្រក្រតីឡេីងវិញ សម្រាប់បញ្ជូនទិន្នន័យឧតុនិយមដោយស្វ័យប្រវត្តិ​ ទៅកាន់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម​

អត្ថបទទាក់ទង