រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម

ការងារចូលរួមសហការជាមួយសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ(ក.ប.ប) ខេត្តកោះកុង

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងលោក កៅ សុភ័ក្ត្រ មន្រ្តីការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមសហការជាមួយសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្...

ការងារចុះចែកសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ដឹកនាំដោយ លោក ឃី វុធ អនុប្រធានមន្ទីរ បានចុះពិនិត្យ និងចែកសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-១៥ ខ...

ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីផែនការជម្រុញ ការលក់កសិផល នៅទីផ្សារក្នុងប្រទេស របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង និងមន្ត្រីរាជការ បានចូលរួមក្នុង កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ” ផែនការជម្រុញ ការលក់កសិផល នៅទីផ្សារក្នុងប្រទេស ” តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ZOOM នៅបន្ទប់ប្រជុំរប...

ការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “មជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម” របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍-សុក្រ ទី០៥-០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត រួមមាន លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងលោក កៅ សុភ័ក្រ្ត មន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “មជ...

ការងារចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី “កាតព្វកិច្ចពន្ធលើចំនេញមូលធន” របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត

ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុងរួមមាន៖ លោក ឡេង ប៊ុនធា អនុប្រធានមន្ទីរ, លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងលោក កៅសុភ័ក្ត្រ មន្រ្តីការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុងវគ្គ...

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែកក្កដា និងទិសដៅការងារប្រចាំខែសីហា របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែកក្កដា និងលើកទិសដៅការងារប្រចាំខែសីហា ដឹកនាំដោយលោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ នៅបន្ទប់ប្រជុំរបស់មន្ទីរ ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសក...

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ SIRMIS តាមប្រព័ន្ធ ZOOM

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត រួមមាន លោកស្រី ស៊ុម សូរិយា ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ និងលោក កៅ សុភ័ក្ត្រ មន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួម សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ SIRMIS តាមប្...

សិក្ខាសាលាសាធារណៈស្តីពី នីតិវិធីចុះឈ្មោះនៅលើទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកខេមបូឌាត្រេដ (CambodiaTrade)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែកក្កដា មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តរួមមាន លោក ឡេង ប៊ុនធា អនុប្រធានមន្ទីរ, លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និង​ លោក កៅ សុភ័ក្ត្រ មន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមសិក្ខាសាលាសាធារណ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភស្តុភារកម្ម និងការគ្រប់គ្រងច្រវ៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន ០៣រូប រួមមាន លោក ឡេង ប៊ុនធា អនុប្រធានមន្ទីរ លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យ និងលោក កៅ សុភ័ក្ត្រ មន្ត្រី បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “មូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃ...

ការងារសហការជាមួយសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំខេត្ត(ក.ប.ប)

ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១លោក ឃី វុធ អនុប្រធានមន្ទីរ និង លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យ បានចូលរួមសហការជាមួយសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំខេត្ត(កបប) ចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារ កាលបរិច្ឆេទប្...