រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រប័ន្ធវីដេអូ ZOOM

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ និងមន្រ្តីរាជការ នៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កឹម ស៊ីថន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រប...

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ZOOM

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ដឹកនាំដោយលោក ឃី វុធ អនុប្រធានមន្ទីរ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កឹម ស៊ីថន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប...

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រប័ន្ធវីដេអូ​ZOOM

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ឃី វុធ អនុប្រធានមន្ទីរ បានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កឹម ស៊ីថន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្...

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងទិសដៅប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត

ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងទិសដៅប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ នៅបន្ទប់ប្រជុំរបស់មន្ទីរ ។

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ បានដឹកនាំមន្រ្តីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កឹម ស៊ីថន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត...

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ បានដឹកនាំមន្រ្តីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្រ...

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ បានដឹកនាំមន្រ្តីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្...

សិក្ខាសាលាស្តីពី ” ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសក្តានុពលកម្ពុជា “ នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានសហការជាមួយ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ អគ្គនាយដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ” ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសក្តានុពលកម្ពុជា “ នៅសាលប្រជុំរប...

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែតុលា និងទិសដៅការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែតុលា​ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែតុលា និងទិសដៅការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ ដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាទាំងអស...

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំ សប្តាហ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣​ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ដឹកនាំដោយលោកស្រី ភឹម កាណ្ណារី ប្រធានស្តីទី បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឱក ប៊ុង រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្...