រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម

លោក ឡេង ប៊ុនធា អនុប្រធានមន្ទីរ និង លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យ បានចូលរួមសហការជាមួយសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំខេត្ត ចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារ និងទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ នៅនៅផ្សារភូមិថ្មី ឃុំប៉ាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លោក ឡេង ប៊ុនធា អនុប្រធានមន្ទីរ និង លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យ បានចូលរួមសហការជាមួយសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំខេត្ត ចុះត្រួតពិន...

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែតុលា និងទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តប្រចាំខែវិច្ឆិកា របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែតុលា និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តប្រចាំខែវិច្ឆិកា ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត នៅបន្ទប់ប្រជុំរបស់មន្ទីរ ។

ញត្តិគាំទ្ររបស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ស្តីពី “វិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញ ដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ សំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិ”

ញត្តិគាំទ្ររបស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ស្តីពី “វិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញ ដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ សំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិ”

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែកញ្ញា និងទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុងបានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែកញ្ញា និងទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដឹកនាំដោយលោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ និងមានការចូលរួមពីមន...

ការងារចូលរួមសហការជាមួយសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ(ក.ប.ប) ខេត្តកោះកុង

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងលោក កៅ សុភ័ក្ត្រ មន្រ្តីការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមសហការជាមួយសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្...

ការងារចុះចែកសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ដឹកនាំដោយ លោក ឃី វុធ អនុប្រធានមន្ទីរ បានចុះពិនិត្យ និងចែកសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-១៥ ខ...

ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីផែនការជម្រុញ ការលក់កសិផល នៅទីផ្សារក្នុងប្រទេស របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង និងមន្ត្រីរាជការ បានចូលរួមក្នុង កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ” ផែនការជម្រុញ ការលក់កសិផល នៅទីផ្សារក្នុងប្រទេស ” តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ZOOM នៅបន្ទប់ប្រជុំរប...

ការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “មជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម” របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍-សុក្រ ទី០៥-០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត រួមមាន លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងលោក កៅ សុភ័ក្រ្ត មន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “មជ...

ការងារចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី “កាតព្វកិច្ចពន្ធលើចំនេញមូលធន” របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត

ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុងរួមមាន៖ លោក ឡេង ប៊ុនធា អនុប្រធានមន្ទីរ, លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងលោក កៅសុភ័ក្ត្រ មន្រ្តីការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុងវគ្គ...

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែកក្កដា និងទិសដៅការងារប្រចាំខែសីហា របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែកក្កដា និងលើកទិសដៅការងារប្រចាំខែសីហា ដឹកនាំដោយលោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ នៅបន្ទប់ប្រជុំរបស់មន្ទីរ ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសក...