រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សិក្ខាសាលា ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស HRMIS ដល់មន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ អ.យ.ក ខេត្ត និងមន្ត្រីជំនាញរបស់ការិយាល័យអ.យ.ក ក្រុង ស្រុក

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស HRMIS ដល់មន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ អ.យ.ក ខេត្ត និងមន្ត្រីជំនាញរបស់ការិយាល័យអ.យ.ក ក្រុង ស្រុកទាំងប្រាំពីរ នៅសាលាបឋមសិក្សាតានី ក្នុងស្រុកគីរីសាគរ ក្រោមអ...

ការពិនិត្យ វាយតម្លៃការស្នើសុំបើកដំណាក់កាលទី២ របស់សាកលវិទ្យល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) សាខាខេត្តកោះកុង

ក្រុមការងារវាយតម្លៃបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដំណាក់កាលទី២ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ដឹកនាំដោយ លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃការស្នើសុំបើកដំណាក់កាលទី២ របស់សាកលវិទ្យល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) ...