រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវគ្គតម្រង់ទិស ស្ដីពីគម្រោងគាំទ្រកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រកបដោយបរិយាប័ន្នសម្រាប់អ្នកទទួលផលពីកម្មវិធីគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយ:ប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom)

កោះកុង,ថ្ងៃសុក្រ ៤ រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹកមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវគ្គតម្រង់ទិស ស្ដីពីគម្រោងគាំទ្រកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ប្...

លោក គង់ រឿង ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្រ្តី ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងផែនការប្រតិបត្តិស្ដីពីវិស័យកិច្ចការពារកុមារ ឆ្នាំ ២០២២-២០២៦ តាមរយ:ប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom)

កោះកុង,ថ្ងៃចន្ទ ៩ កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៨ៈ០០នាទីព្រឹក លោក គង់ រឿង ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្រ្តីការិយាល័យសុខុមាលភាពកុមារ និងយុវនីតិសម្ប...

មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានសហការជាមួយមន្រ្តីនៃការិយាល័យសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គម រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក ដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងករណីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា (Primero) តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) និងបានចែក Tablet ដល់ជនបង្គោលក្រុង/ស្រុក

កោះកុង,ថ្ងៃពុធ-ព្រហស្បតិ៍ ៤-៥ កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីការិយាល័យសុខុមាលភាពកុមារ និងបុគ្គលិកសង្គម បានសហការជាមួយជនបង្គោលក្រុង/ស្រុកទាំង ០៧ ដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងករណី...

មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានសហការជាមួយក្រុមការងារនាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការ ដើម្បីចុះតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងជម្រុញការអនុវត្តកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មពិការភាពតាមគំរូសង្គម និងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន

កោះកុង,ថ្ងៃអង្គារ ៤ រោច ខែកត្ដិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លោក គង់ សុមុន្នី ប្រធានការិយាល័យអតីតយុទ្ធជន បានសហការជាមួយក្រុមការងារនាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការនៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដើម្បី...

លោក អ៊ុង ភាព អនុប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្រ្តីការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ និងផែនការ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពី «ការតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តថវិកាការផ្ទេរមុខងារមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ»

កោះកុង,ថ្ងៃអង្គារ ៤ រោច ខែកត្ដិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក លោក អ៊ុង ភាព អនុប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង និងលោក យន សុជាតិ ប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ ន...

លោក គង់ រឿង ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្រ្តី ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី App និងតាប្លែត សម្រាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ” ការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម ២ឆ្នាំ

កោះកុង,ថ្ងៃចន្ទ ៣ រោច ខែកត្ដិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លោក គង់ រឿង ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្រ្តីចំនួន ០៣រូប ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី «ការប្រើប្រាស់កម្...

មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានប្រារព្ធខួបលើកទី១៤ ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា (២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧-២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១) នៅក្នុងបរិវេណតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង

កោះកុង,ថ្ងៃពុធ ១៣ កើត ខែកត្ដិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ២:០០នាទីរសៀល មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានប្រារព្ធខួបលើកទី១៤ ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា (២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧-២១...

លោក អ៊ុង ភាព អនុប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩

កោះកុង,ថ្ងៃពុធ ៦ កើត ខែកត្ដិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ២:៣០នាទីរសៀល លោក អ៊ុង ភាព អនុប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ក...

លោក គង់ រឿង ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី៥ របស់អនុគណ:កម្មាធិការជំនួយសង្គម និងពិធីចែកកុំព្យូទ័រ និងតាបប្លែត (Tablet) ដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ទីរសង្គមកិច្ច រាជធានី ខេត្ត

កោះកុង,ថ្ងៃពុធ ៦ កើត ខែកត្ដិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក លោក គង់ រឿង ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី៥ របស់អនុគណ:កម្មាធិការជំនួយ...

លោក គង់ រឿង ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្រ្តនិងសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា

កោះកុង,ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៧ៈ៣០នាទីព្រឹក លោក គង់ រឿង ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អំពីស្...