រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រសួង​បរិស្ថាន

លោក​ ភោគ​ ហឿន​ នាយក​វិទ្យាល័យ​កោះ​ស្តេច​ ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ ស្តីពី​ អង្គ​ភាព​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​គំរូ​ ជូន​ដល់​សាលាអនុវិទ្យាល័យ​ និងសាលាបឋមសិក្សា​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កោះកុង​

លោក​ ភោគ​ ហឿន​ នាយក​វិទ្យាល័យ​កោះ​ស្តេច​ ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ ស្តីពី​ អង្គ​ភាព​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​គំរូ​ ជូន​ដល់​សាលាអនុវិទ្យាល័យ​ និងសាលាបឋមសិក្សា​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កោះកុង​ ក្រោម​អធិបតីភាព​លោក​ ប៉ែន​ សុខា​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹ...

ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង​ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ចំណូល​ពី​ការ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​សំរាម សំណល់​រឹង​ទីប្រជុំជន

ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង​លេខ ៨៦៨២ ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩ របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ក្រសួង​បរិស្ថាន និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ចំណូល​ពី​ការ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​អនុក្រឹត្យ​ស...