រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីណែនាំ

វិធានការបង្ការការបង្ការការចម្លង ជំងឺកូវិដ១៩ (COVID-19) ពេលធ្វើដំណើរ

វិធានការបង្ការការបង្ការការចម្លង ជំងឺកូវិដ១៩ (COVID-19) ពេលធ្វើដំណើរ

កម្រងឯកសារណែនាំស្តីពីការអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ ០១ ស្តីពីវិធានពង្រឹង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

កម្រងឯកសារណែនាំស្តីពីការអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ ០១ បប ចុះថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីវិធានពង្រឹង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការធ្វើវិចារណកម្មនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០១ សហវ.អថ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពីការធ្វើវិចារណកម្មនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

វិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩

វិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារី ០៨ មីនា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារី ០៨ មីនា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការចុះបញ្ជីសកម្មភាពអាជីវកម្មដោយឡែករបស់សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីណែនាំលេខ ៣០៣៣ អពដ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការចុះបញ្ជីសកម្មភាពអាជីវកម្មដោយឡែករបស់សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យមាឃបូជា

សេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យមាឃបូជា

សេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី(2019-nCoV) នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

សេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី(2019-nCoV) នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ស្ដីពី ការរៀបចំសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន និងវៀតណាម។

រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ស្ដីពី ការរៀបចំសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន និងវៀតណាម។

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពិនិត្យប្តូរប្រាក់រៀលមិនគ្រប់លក្ខណៈ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០៧៤/១៩ អប ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្តីពីការពិនិត្យប្តូរប្រាក់រៀលមិនគ្រប់លក្ខណៈ