រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីសម្រេច

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ខេត្តកោះកុង របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ខេត្តកោះកុង របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

សេចក្ដីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើជាសេនាធិការជូនលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្តកោះកុង សម្រាប់ការបោះឆ្នោត

សេចក្ដីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើជាសេនាធិការជូនលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្តកោះកុង សម្រាប់ការបោះឆ្នោត

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្ត សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ ដល់ឆ្នាំ២០២៤

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្ត សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ ដល់ឆ្នាំ២០២៤

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការដឹកនាំហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការដឹកនាំហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមលេខាធិការដ្ឋាន ដើម្បីសរុបរបាយការណ៏ លើការងារប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខេត្ត

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមលេខាធិការដ្ឋាន ដើម្បីសរុបរបាយការណ៏ លើការងារប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខេត្ត

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមលេខាធិការដ្ឋាន ដើម្បីសរុបរបាយការណ៍ លើការងារប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខេត្ត

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមលេខាធិការដ្ឋាន ដើម្បីសរុបរបាយការណ៍ លើការងារប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខេត្ត

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិថ្នាក់ខេត្ត

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិថ្នាក់ខេត្ត

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការខេត្តកោះកុង ជំរុញចលនាភូមិ ១ ផលិតផល ១

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការខេត្តកោះកុង ជំរុញចលនាភូមិ ១ ផលិតផល ១ ។ថ្ងៃសុក្រ ៦ រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ June 9, 2023

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្តកោះកុង

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្តកោះកុង ។ថ្ងៃសុក្រ ៦ រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ June 9, 2023

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាព នៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាព នៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ។ ថ្ងៃអង្គារ ៣ រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ June 6, 2023