រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ប្រកាស

កម្មវិធី ចាក់វាក់សាំងកូវីដ-១៩ SINOVAC ម្ជុលទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

កម្មវិធីចាក់វាក់សាំងកូវីដ-១៩ SINOVAC ម្ជុលទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

(បន្ទាន់) មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង មានកត្តិយស សូមជម្រាបជូនសារធាណជនឱ្យបានជ្រាបថា មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើននាក់ ដើម្បីចូលរួមចំណែក ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តកោះកុង លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស (បញ្ចាប់ការសិក្សា មានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ និងមានបទពិសោធន៍)-វេជ្ជបណ្ឌិត -គិលានុបដ្ឋាក -IT -ធ្មប -អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍ សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៧៦ ៩០ ៩០ និង ០៩៧ ៧៣២ ៦៧៣៥

(បន្ទាន់) មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង មានកត្តិយស សូមជម្រាបជូនសារធាណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើននាក់ ដើម្បីចូលរួមចំណែក ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្...

ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានជំនិះ

ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានជំនិះ

ប្រកាសស្តីពីការអភិវឌ្ឍដី (បទបង្ហាញ)

ប្រកាសលេខ ០៨៧ ដ.ន.ស.ប្រក/នី.ក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍដី

ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធី និងសិទ្ធិពិន័យអន្តរការណ៍លើបទល្មើសសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ

ប្រកាសលេខ ៣៤៣ ប្រក.កសក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ស្តីពីនីតិវិធី និងសិទ្ធិពិន័យអន្តរការណ៍លើបទល្មើសសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៃការចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៥១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៃការចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ប្រកាសស្តីពីការប្រែក្លាយវិទ្យាល័យកោះកុង ទៅជា វិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសតេជោសែន កោះកុង

ប្រកាសលេខ ១៦២៩ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពីការប្រែក្លាយវិទ្យាល័យកោះកុង ទៅជា វិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសតេជោសែន កោះកុង

សេចក្តីជូនដំណឹង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសថៃប្រកាសអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរមួយចំនួនចូលក្នុងប្រទេសថៃ

សេចក្តីជូនដំណឹងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសថៃប្រកាសអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរមួយចំនួនចូលក្នុងប្រទេសថៃ

ប្រកាសលេខ ២៨៨៤ ប្រក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការផ្ទេសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្តល់សៀវភៅស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ

ប្រកាសលេខ ២៨៨៤ ប្រក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការផ្ទេសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្តល់សៀវភៅស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ